Obowiązek raportowania ESG w standardzie ESRS
Skorzystaj z wiedzy ekspertów

Zgodnie z dyrektywą CSRD, która weszła w życie 5 stycznia 2023 roku, wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa notowane na giełdzie (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw) będą zobowiązane do ujawniania informacji na temat wpływu ich działalności na ludzi i środowisko. Pierwsze raporty zgodnie z nowymi przepisami będą musiały zostać opublikowane w 2025 roku, obejmując dane z roku obrotowego 2024. Wprowadzenie ESRS ma na celu ujednolicenie sposobu raportowania, co ułatwi porównywanie danych między organizacjami oraz zapewni większą przejrzystość dla inwestorów i innych interesariuszy.

Ogólny przegląd ESRS:

Główne kategorie ESRS:

Kategoria E
Environmental (Środowiskowa)

Kategoria środowiskowa koncentruje się na ujawnianiu informacji dotyczących wpływu firmy na środowisko naturalne. W ramach tej kategorii przedsiębiorstwa są zobowiązane do raportowania między innymi o: 

 • Emisji gazów cieplarnianych i zarządzaniu zmianą klimatu 
 • Wykorzystaniu zasobów naturalnych, w tym wody i energii 
 • Wpływie na bioróżnorodność i ochronę ekosystemów – Produkcji odpadów i zarządzaniu nimi 
 • Zanieczyszczeniu środowiska i emisji substancji szkodliwych

Kategoria S
Social (Społeczna)

Kategoria społeczna obejmuje aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną firmy, w tym:

 • Prawa człowieka i warunki pracy
 • Równość płci i różnorodność w miejscu pracy – Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
 • Wpływ na lokalne społeczności i ich rozwój – Kwestie związane z konsumentami, w tym bezpieczeństwo produktów i usług

Kategoria G
Governance (Ład Korporacyjny)

Kategoria dotycząca ładu korporacyjnego skupia się na ujawnianiu informacji o:

 • Strukturze zarządzania i praktykach zarządczych
 • Politykach antykorupcyjnych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Roli i składzie organów spółki w kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Procedurach należytej staranności w zakresie ESG – Zarządzaniu ryzykiem i identyfikacji obszarów istotnych dla zrównoważonego rozwoju

Czytaj więcej

Kontakt

Sprzedaż

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: