Wyzwania związane z raportowaniem ESG
Skorzystaj z wiedzy ekspertów

Raportowanie ESG nie powinno być traktowane jedynie jako odpowiedź na wymogi prawne, ale również kluczowy element budowania zaufania i transparentności w relacjach z interesariuszami. Niestety, wyznaczenie strategii raportowania ESG wiąże się z szeregiem wyzwań, które przedsiębiorstwa muszą pokonać, aby skutecznie i transparentnie komunikować swoje działania i wpływ na zrównoważony rozwój.

WYZWANIA

ZŁOŻONOŚĆ WYMOGÓW

Raportowanie ESG obejmuje szeroki zakres danych dotyczących wpływu firmy na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne. Wyznaczenie strategii pozwala na systematyczne podejście do zbierania i prezentowania tych informacji w sposób zrozumiały i zgodny z obowiązującymi standardami.

ZBIERANIE I INTEGRACJA DANYCH

Zbieranie danych z różnych działów i źródeł w firmie, a następnie ich integracja w celu stworzenia spójnego raportu ESG, jest skomplikowanym procesem. Wymaga to skutecznych systemów informatycznych i narzędzi do zarządzania danymi.

BADANIE PODWÓJNEJ ISTOTNOŚCI

Jednym z głównych wyzwań jest przeprowadzenie analizy podwójnej istotności, która pozwala zrozumieć, jak działalność firmy wpływa na środowisko i społeczeństwo oraz jak zmiany w tych obszarach wpływają na przedsiębiorstwo. To wymaga głębokiego zrozumienia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników wpływających na firmę.

WYLICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Precyzyjne obliczenie śladu węglowego firmy, w tym emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i 3, jest kluczowe dla oceny wpływu przedsiębiorstwa na zmianę klimatu. Wyzwanie polega na zebraniu odpowiednich danych i zastosowaniu właściwej metodologii do ich obliczenia.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI I STANDARDAMI

Zapewnienie zgodności z dynamicznie zmieniającymi się regulacjami oraz standardami raportowania, takimi jak ESRS stanowi wyzwanie. Firmy muszą na bieżąco monitorować zmiany w przepisach i dostosowywać do nich swoje strategie raportowania.

KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI

Skuteczna komunikacja wyników raportowania ESG z różnymi grupami interesariuszy, w tym inwestorami, klientami i pracownikami, wymaga jasnego i przystępnego przekazu. Wyzwanie polega na przedstawieniu skomplikowanych danych w sposób zrozumiały i angażujący.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Identyfikacja i zarządzanie ryzykami ESG, w tym ryzykiem reputacyjnym, regulacyjnym czy finansowym, jest kluczowym elementem strategii raportowania. Wyzwanie polega na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń i opracowywaniu strategii ich minimalizacji.

USTALANIE CELÓW I MONITOROWANIE POSTĘPÓW

Wyznaczenie realistycznych, ale ambitnych celów ESG i regularne monitorowanie postępów w ich realizacji wymaga zaawansowanych narzędzi analitycznych i procesów weryfikacji. Firmy muszą także dostosowywać swoje strategie w odpowiedzi na zmieniające się warunki i osiągnięte wyniki

DOSTOSOWANIE DO SPECYFIKI BRANŻY

Każda firma działa w innym kontekście branżowym, co oznacza, że strategia raportowania ESG musi być dostosowana do jej unikalnych warunków i wyzwań. Specjalistyczna pomoc pozwala na identyfikację kluczowych obszarów ESG, które są najbardziej istotne dla danej firmy.

Czytaj więcej

Kontakt

Sprzedaż

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: