Rozszerzone Planowanie i Analiza
Extended Planning and Analysis (xP&A)
Skorzystaj z wiedzy ekspertów

Extended Planning and Analysis (xP&A)

Rozszerzenie tradycyjnych procesów planowania i analizy finansowych o integrację danych i procesów z róźnych obszarów w organizacji. Systemy xP&A pozwalają na integrację i analizę danych z wielu zródeł np. ERP, CRM, HCM w jednej zintegrowanej platformie. 

Kluczowe cechy xP&A to:

Zintegrowane planowanie
w skali całego przedsiębiorstwa, łączące finanse z innymi działami

Wykorzystanie zaawansowanej analityki, sztucznej inteligencji
i automatyzacji

Planowanie oparte
na scenariuszach
i modelowanie predykcyjne

Współpraca i dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Nasi Partnerzy:

Jedox
Pigment_2

Odpowiednio zaimplementowane narzędzie xP&A umożliwia holistyczne spojrzenie na organizację i podejmowanie lepszych decyzji strategicznych. Dzięki integracji danych finansowych, operacyjnych i niefinansowych (np. ESG), firmy zyskują dokładniejsze prognozy, mogą szybciej reagować na zmiany i optymalizować wyniki.

territory quota planning

Planowanie finansowe

Planowanie finansowe to proces, który pozwala firmom określić swoje cele, zasoby i strategie na przyszłość aby zwiększyć efektywność, kontrolować ryzyko i optymalizować wyniki. Aby skutecznie planować finanse, firmy potrzebują odpowiednich narzędzi i metod, które ułatwią im analizę danych, prognozowanie scenariuszy i podejmowanie decyzji. Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań xP&A w oparciu na narzędzie Jedox, które zapewniają firmom kompleksowe wsparcie w planowaniu finansowym.
Bankowość&Finanse

Budżetowanie

Budżetowanie to proces planowania i alokowania zasobów finansowych na określone cele i projekty. Budżetowanie pozwala firmom kontrolować wydatki, monitorować wyniki i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Budżetowanie jest kluczowym elementem xP&A, które integruje dane finansowe i operacyjne, aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność na wszystkich poziomach organizacji. Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań xP&A w oparciu o Jedox, które ułatwiają budżetowanie i sprawiają, że jest ono bardziej efektywne i elastyczne.
sales planning

Prognozowanie

Prognozowanie to proces, który pozwala organizacjom planować i zarządzać swoją przyszłością. Prognozowanie wykorzystuje dane historyczne, aktualne trendy i założenia biznesowe, aby stworzyć scenariusze możliwych wyników i zidentyfikować ryzyka i szanse. Prognozowanie pomaga organizacjom podejmować lepsze decyzje strategiczne, alokować zasoby i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań xP&A opartych o narzędzie Jedox, które ułatwiają proces prognozowania - pozwalają organizacjom tworzyć dokładne, spójne i elastyczne prognozy, które wspierają ich cele i strategie.
territory quota planning

Raportowanie i analityka

Proces raportowania w ramach xP&A polega na zbieraniu, przetwarzaniu i prezentowaniu danych z różnych źródeł, takich jak systemy księgowe, CRM, ERP, ankiety czy media społecznościowe. Raporty xP&A mogą być tworzone na różnych poziomach organizacji, od operacyjnego po strategiczny, i dostosowywane do potrzeb różnych odbiorców, takich jak menedżerowie, pracownicy, akcjonariusze czy regulatorzy. Raporty xP&A pomagają podejmować lepsze decyzje biznesowe, poprawiać efektywność i rentowność oraz zwiększać zaangażowanie i satysfakcję pracowników.

Zautomatyzuj i zintegruj wszystkie procesy finansowe

kliknij w podpunkt żeby rozwinąć

Osiągaj swoje cele finansowe poprzez „zwinne” budżetowanie i prognozowanie. Zaawansowane narzędzia do planowania pozwolą Twojemu zespołowi na podejmowanie szybszych decyzji odnośnie najważniejszych KPIów dla rozwoju organizacji.

Moduły FP&A zamienią surowe dane w użyteczne informacje, które pomogą Twojej kadrze zarządzającej podejmować świadome decyzje oparte na analizie danych w formie spersonalizowanych raportów dostępnych w czasie rzeczywistym.

Dostarczaj jasne, dokładne i aktualne informacje finansowe, które zapewnią precyzyne raportowanie finansowe aby wspomóc podejmowanie strategicznych decyzji. Jedox jako narzędzie do raportowania finansowego uproszczą Twój proces raportowania, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł skupić się na osiąganiu celów biznesowych.

Dostarczane przez nas narzędzia analityczne uproszczą złożone zestawy danych finansowych, pozwalając na analizę wyników finansowych pod kątem odkrywania trendów i obszarów do poprawy.

Moduł do modelowania finansowego pozwala na symulowanie wielu wariantów, co przekłada się na optymalne decyzje podjęte w oparciu o dane.

Przenieś swój rachunek P&L do zintegrowanej platformy Jedox aby osiągnąć jeszcze większą przejrzystość finansową.

Balance Sheet może być kluczowy dla przyszłej kondycji finansowej Twojej organizacji, dlatego przenieś go do zintegrowanej platformy Jedox aby zbudować silne fundamenty pod podejmowanie właściwych decyzji.

Zarządzanie Cash Flow’em może być zoptymalizowane przy pomocy zintegrowanej platformy Jedox aby zapewnić stabilność finansową Twojej organizacji.

Używaj platformy Jedox do zarządzania nakładami inwestycyjnymi, aby mieć pełną kontrolę nad wydatkami kapitałowymi i wszystkimi rodzajami amortyzacji, dzięki czemu każda inwestycja przyczyni się do sukcesu Twojej organizacji.

Zwiększenie kontroli nad kosztami operacyjnymi i HRowymi pomoże znaleźć miejsca potencjalnych oszczędności i poprawy wydajności. Dzięki implementacji OpEx w zintegrowanej platformie xP&A, w Twojej organizacji zwiększy się świadomość i odpowiedzialność za ponoszone koszty operacyjne, co długofalowo przełoży się na jej rentowność.

Raportowanie ad-hoc i analiza danych pozwalają na wgląd do wszystkich danych w czasie rzeczywistym.

Dzięki zintegrowanej platformie xP&A, planowanie metodą „bottom-up” czy „top-down” stanie się prostsze, bardziej precyzyjne oraz spójne dla całej organizacji.

Kontakt

Sprzedaż

Michał Bugowski

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

Angelika Dziula

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: