Poznaj podstawy testowania oprogramowania: Przewodnik do zapewnienia jakości

Czas czytania: 2 min.

poprzednim artykule opisałam korzyści płynące z wdrożenia testów do procesu tworzenia oprogramowania. Teraz zajmiemy się rodzajami testów według podręcznika ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Nie da się zaprzeczyć, że testowanie jest wartościowe, a wydajny i skuteczny proces testowania powinien rozpocząć się jak najwcześniej. Wiemy też, że współpraca pomiędzy testerami i programistami przynosi wymierne i długofalowe korzyści w postaci jakości produktu, a co za tym idzie – zadowolenia klientów. Kolejne pytanie, jakie się nasuwa, to jak należy przeprowadzać testy.

Rodzaje testów

Podążając za podręcznikiem ISTQB, wyróżniamy następujące rodzaje testów, które obejmują różne aspekty oprogramowania:

  • testy funkcjonalne
  • testy niefunkcjonalne
  • testy „białej skrzynki”
  • testy związane ze zmianami (testy potwierdzające i regresyjne).

Testy funkcjonalne i niefunkcjonalne

Testowanie funkcjonalne to rodzaj testowania oprogramowania odpowiedzialnego za ocenę funkcji lub cech systemu. Odpowiada na pytanie, jak działa system i czy spełnia wymagania klienta. Głównym celem testów funkcjonalnych jest sprawdzenie, czy oprogramowanie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami i wykonuje zamierzone funkcje. Zrozumienie koncepcji biznesowych ma kluczowe znaczenie podczas wykonywania tego rodzaju testów.

Podczas gdy testy funkcjonalne odpowiadają na pytanie, CO konkretne oprogramowanie powinno robić, testy niefunkcjonalne sprawdzają, JAK oprogramowanie działa. Testy niefunkcjonalne obejmują przydatność, bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność, możliwość przenoszenia, łatwość utrzymania i testy zgodności.

Testy "białej skrzynki", potwierdzające i regresyjne

Testowanie typu white-box obejmuje analizę wewnętrznej struktury systemu, w przeciwieństwie do testowania typu black-box, w którym testerzy oceniają aplikację bez znajomości jej wewnętrznej struktury. Przypadki testowe w testach „białej skrzynki” są projektowane w oparciu o wewnętrzną strukturę kodu w celu weryfikacji poprawności implementacji.

Testowanie związane ze zmianami, w tym potwierdzanie i regresja, jest przeprowadzane po wdrożeniu zmian w celu upewnienia się, że usterki zostały naprawione (potwierdzenie) lub że nowe implementacje nie wprowadzają nowych usterek (regresja).

Podsumowanie

Wraz z postępem technologicznym, przyjęcie kompleksowej strategii testowania jest niezbędne do tworzenia niezawodnego oprogramowania. Nie tylko zapobiega usterkom, ale także przyczynia się do ciągłego ulepszania oprogramowania, ostatecznie zwiększając komfort użytkowania i budując zaufanie do marki. Nie ma jednego uniwersalnego procesu testowania. Zgodnie z jedną z zasad testowania w podręczniku ISTQB, testowanie zależy od kontekstu. Dlatego to zespół decyduje, jakie rodzaje testów i narzędzi zastosować, aby uzyskać szerokie pokrycie testami i dostarczyć niezawodny produkt spełniający potrzeby użytkowników.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt

Sprzedaż

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Ola Wojdyła

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: