Rola obszaru staging w procesie ETL

Czas czytania: 3 min.

Czym jest ETL?

ETL jest podstawowym elementem zarządzania i integracji danych.

W ramach procesu ETL dane mogą być pobierane z wielu źródeł, przekształcane i ładowane do systemu docelowego w ujednoliconym i ustrukturyzowanym formacie.

Dzięki temu dane są dostępne i wartościowe w kontekście podejmowania decyzji i analiz w organizacji, zapewniając jednocześnie ich jakość, spójność i użyteczność w różnych aplikacjach biznesowych.

 

Skrót ETL oznacza: „Extract, Transform, Load” (Wydobywanie, Przekształcanie, Ładowanie). Poniżej znajduje się krótki opis każdej fazy:

Pozyskiwanie danych (extract):

Na tym etapie surowe dane są pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, aplikacje, pliki, jak również systemy zewnętrzne.

Przekształcanie danych (transform):

Pozyskane dane (wyeksportowane lub skopiowane z oryginalnych lokalizacji) trafiają do obszaru przejściowego, gdzie są przekształcane.

Podczas transformacji dane mogą być standaryzowane, czyszczone i konsolidowane w celu wychwycenia niespójności. Transformacje mogą obejmować walidacje, usuwanie duplikatów, scalanie, mapowanie i aplikowanie wszelkich innych operacji gwarantujących, że w efekcie końcowym dane będą spójne i gotowe do analizy.

Ładowanie danych (load):

Ostatnia faza obejmuje ładowanie przekształconych danych do docelowego repozytorium: bazy danych, hurtowni danych lub innego systemu raportowania.

Proces ładowania może obejmować kroki mające na celu efektywne organizowanie i indeksowanie danych w celu optymalizacji zapytań.

 

Dlaczego potrzebujemy obszaru staging?

Proces ETL powszechnie uznaje fazę transformacji za kluczową. To właśnie na tym etapie osiąga się poprawę integralności danych między innymi poprzez wyeliminowanie duplikatów i zapewnienie, że „surowe dane” dotrą do miejsca przeznaczenia w stanie w pełni zgodnym i gotowym do użycia. Lokalizacja, w której surowe (nieprzetworzone) dane są przekształcane i normalizowane, nazywana jest obszarem przejściowym (staging area).

Obszar ten to strefa pośrednia, w której dane są tymczasowo przechowywane i przetwarzane przed załadowaniem do miejsca docelowego.

 

Poniżej znajduje się kilka kluczowych powodów podkreślających znaczenie obszaru staging i korzyści, jakie zapewnia:

Jakość, spójność i integralność danych

Ponieważ ETL daje możliwość pozyskiwania danych z wielu różnych źródeł, staging ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia spójności danych przed ich załadowaniem do systemu docelowego.

Przykadowo można to osiągnąć poprzez wdrożenie testów jakości danych, które zapewniają, że tylko poprawne dane są procesowane w ramach kolejnych faz ETL.

Ponadto, dobrą praktyką w strefie przejściowej jest przeprowadzenie profilowania danych, które pozwoli ustalić oczekiwany typ oraz format danych systemów źródłowych.

Uwzględnienie tych kroków ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu dobrze zdefiniowanych kontraktów pomiędzy producentami a konsumentami danych oraz budowania zaufania do danych w całej organizacji.

Elastyczność transformacji danych

Staging to obszar przeznaczony do tłumaczenia wymagań biznesowych bezpośrednio na kod lub konfigurację systemową.

Ten proces transformacji może obejmować czyszczenie danych, mapowanie, agregowanie, wzbogacanie i standaryzację w celu spełnienia określonych wymagań przygotowanych przez interesariuszy danych.

Optymalizacja wydajności

Niezależne, równoległe uruchamianie procesów ETL przyczynia się do szybszego i bardziej wydajnego przepływu danych w ramach hurtowni danych.

Staging umożliwia również ładowanie przyrostowe, w którym uwzględniane są tylko zmienione i nowe dane (delta) od ostatniego uruchomienia ETL.

Takie podejście skraca czas przetwarzania danych i zmniejsza wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych. 

Monitorowanie i audyt danych

Pełne rejestrowanie i alertowanie w obszarze staging umożliwia analizę wyników pośrednich, co ułatwia identyfikację i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z rozwojem lub konserwacją systemu ETL.

Staging zapewnia przestrzeń do przechowywania i zarządzania metadanymi, pomagając organizacjom śledzić strukturę, źródła oraz reguły przetwarzania zastosowane do danych podczas procesu ETL.

Wersjonowanie danych

Strefa staging działa jako zabezpieczenie, zapewniając tymczasowy bufor pamięci masowej. Umożliwia ona wersjonowanie danych i zmniejsza ryzyko ich utraty.

Funkcja ta zapewnia niezawodność danych, umożliwiając ich przywrócenie do poprzedniego stanu w przypadku wystąpienia błędów lub problemów na etapie transformacji.

 

Znaczenie procesu ETL

Proces ETL jest jednym z najważniejszych elementów rozwiązań Business Intelligence. Umożliwia integrację danych z wielu źródeł, konsolidując je w ujednoliconym repozytorium.

Odgrywa on zasadniczą rolę w zapewnieniu niezawodności, dokładności i wydajności całego procesu integracji danych.

Warto jednak wspomnieć, że obok procesu ETL funkcjonuje również proces ELT.

ELT (extract, load, transform) polega na ładowaniu surowych danych do systemu docelowego i późniejszej ich transformacji. Koncepcja ELT w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na popularności. Między innymi, dzięki temu, iż zapewnia ona analitykom dużą elastyczność w wykonywaniu transformacji na danych w systemie docelowym, jak również jest dobrze dostosowana do przetwarzania zarówno danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych.

 

Mierzysz się z wyzwaniami w obszarze zarządzania danymi? Nasz zespół ekspertów chętnie Ci pomoże!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt

Sprzedaż

Michał Bugowski

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

Angelika Dziula

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Ola Wojdyła

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: