User Stories – dlaczego są tak ważne dla deweloperów i biznesu?

Czas czytania: 2 min.

W dynamicznym i stale ewoluującym świecie tworzenia oprogramowania, zdolność do skutecznego i efektywnego komunikowania się, ustalania priorytetów i dostarczania wymagań użytkowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu projektu.

Czym są User Stories?

Historie użytkowników to zwięzłe, nieformalne opisy jednej lub większej ilości funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika. Służą one jako skuteczne środki przechwytywania wymagań produktu i przekazywania ich zespołowi programistów. Każda historia użytkownika składa się zazwyczaj z trzech kluczowych elementów:

Karta

Jest to proste zdanie, które opisuje cechę lub funkcjonalność z punktu widzenia użytkownika.

Rozmowa

Ta część rozwija kartę, zapewniając dodatkowy kontekst, szczegóły i wyjaśnienia. Pomaga upewnić się, że zespół programistów dokładnie rozumie potrzeby użytkownika.

Potwierdzenie

Tutaj definiowane są kryteria akceptacji. Kryteria akceptacji to określone warunki lub testy, które muszą zostać spełnione, aby historia użytkownika została uznana za kompletną. Zapewniają one jasną definicję tego, jak wygląda ukończone zadanie.

Dlaczego User Stories są tak ważne?

Historyjki użytkowników:

  • Przesuwają punkt ciężkości ze specyfikacji technicznych na potrzeby i preferencje użytkowników końcowych. Pomagają zespołowi wczuć się w rolę użytkowników, dbając o to, by produkt był zgodny z ich oczekiwaniami.
  • Są łatwe do modyfikacji. Ta elastyczność ma kluczowe znaczenie w środowisku Agile, w którym wymagania mogą się często zmieniać. Zespoły mogą z łatwością dostosowywać się do nowych priorytetów lub obserwacji bez większych zakłóceń.
  • Dzieląc funkcje na mniejsze, łatwe do zarządzania elementy, zespoły mogą zdecydować, które historie użytkowników należy rozwiązać w pierwszej kolejności, w oparciu o ich znaczenie i wartość.
  • Aspekt konwersacyjny historyjek użytkownika wspiera stałą współpracę między członkami zespołu, interesariuszami i klientami. Zachęca do aktywnych dyskusji, co skutkuje wzajemnym zrozumieniem i spójną wizją rozwoju produktu.
  • Kryteria akceptacji sprawiają, że historyjki użytkownika są testowalne. Zapewniają jasne wytyczne dotyczące jakości, zapewniając, że zespół dostarcza produkt spełniający określone wymagania.

Jak to działa w praktyce?

Historyjki użytkownika są zazwyczaj zorganizowane w obrębie backlogu produktu. Product owner jest odpowiedzialny za utrzymanie backlogu i nadawanie priorytetów historyjkom użytkownika w oparciu o ich wartość i znaczenie. Podczas planowania sprintu zespół deweloperski wybiera zestaw historyjek użytkownika, nad którymi będzie pracował w nadchodzącym sprincie. Te historie użytkownika stają się backlogiem sprintu.

W trakcie sprintu zespół wspólnie pracuje nad wdrożeniem wybranych User Stories. Codzienne spotkania stand-up informują wszystkich o postępach i potencjalnych przeszkodach, które mogą wystąpić w trakcie pracy. Na koniec sprintu, potencjalnie nadający się do dostarczenia przyrost produktu jest prezentowany interesariuszom, co pozwala uzyskać cenne informacje zwrotne. Możemy również używać historyjek użytkowników poza scrumem, ponieważ są one źródłem kompletnego rozwiązania, którego oczekuje klient. Na podstawie user story deweloper jest w stanie zbudować cały proces tworzenia kodu, ponieważ dostaje od klienta gotowy schemat tego, jak nowe rozwiązanie powinno działać, nie pozostawiając miejsca na domysły.

Znaczenie User Stories

Historyjki użytkownika to coś więcej niż tylko dokumentacja, to fundament, na którym opiera się udany rozwój oprogramowania. Zapewniają, że użytkownicy końcowi pozostają na czele procesu tworzenia finalnego rozwiązania, ułatwiają skuteczną komunikację, zapewniają elastyczność, umożliwiają ustalanie priorytetów pracy, zachęcają do stopniowego działania i utrzymują transparentność. Wykorzystanie potencjału user stories to nie tylko dobra praktyka, to ważny krok w kierunku dostarczania oprogramowania, które naprawdę spełnia potrzeby użytkowników i maksymalizuje wartość biznesową. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt

Sprzedaż

Michał Bugowski

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

Angelika Dziula

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Ola Wojdyła

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: