Zrównoważony rozwój organizacji IT dzięki współpracy z partnerem nearshore

Czas czytania: 2 min.

Zrównoważony rozwój stał się obecnie nośnym tematem. W świecie stale kurczących się zasobów, każdego dnia stajemy przed pytaniem, w jaki sposób mamy postępować z surowcami, zasobami, a także ludzką pracą. Chociaż zrównoważony rozwój jest częściej kojarzony z naszymi decyzjami konsumpcyjnymi, termin ten od dawna jest również używany w odniesieniu do polityki zarządzania kapitałem ludzkim. Wiele firm słusznie postrzega swoich pracowników jako najcenniejszy kapitał, na którym może opierać swój potencjał biznesowy oraz plany rozwoju. 

 

W przeciwieństwie do klasycznego IT, gdzie wiedza techniczna jest najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu, chociażby procesu tworzenia oprogramowania, tak obsługa danych w firmie opiera się na zasadzie demokratyzacji i samodzielności. Dane, a dokładniej analityka biznesowa, powinny stanowić idealne połączenie kompetencji technicznych oraz wiedzy branżowej. Po początkowej konfiguracji infrastruktury i wdrożeniu rozwiązań technicznych przez zespół IT, następuje faza koordynacji działań z zespołami z różnych działów biznesowych. W takiej strukturze role są już przedefiniowane, a członkowie bazowego zespołu IT działają bardziej jako mentorzy i ewangeliści danych, stopniowo przekazując wszystkie zadania związane z tworzeniem analiz danych i pulpitów nawigacyjnych działom biznesowym. Z biegiem czasu biznes przejmuje kontrolę, a techniczni członkowie zespołu są zaangażowani jedynie w obsługę i utrzymanie infrastruktury oraz narzędzi. Pierwotne kwestie techniczne stają się kwestiami biznesowymi. Taka decentralizacja i demokratyzacja danych, zwana również “obywatelstwem” danych, jest zamierzona i stanowi część nowoczesnej strategii mającej na celu przekształcenie firm w organizacje oparte na danych, a także zapewnienie do nich dostępu innym zespołom. 

 

Biorąc pod uwagę wiele zalet, które niesie takie podejście dla organizacji, mało który pracodawca byłby zadowolony z zatrudniania specjalistów z wizją, że po pewnym czasie, najprawdopodobniej nie będzie już dla nich zadań. 

 

Nie bez znaczenia są takie czynniki jak:

  • niedobór specjalistów w zakresie danych,
  • kosztowne i czasochłonne procesy rekrutacyjne,
  • brak doświadczenia w budowaniu dobrze funkcjonujących zespołów,
  • brak wewnętrznych ekspertów, którzy mogliby zweryfikować wiedzę techniczną kandydatów,
  • brak widoczności w zakresie kolejnych projektów dotyczących pracy z danymi, które to gwarantowałyby ciągłość zatrudnienia.

 

Z biznesowego punktu widzenia, nie ma sensu zatrudniać wysoko wykwalifikowanych ekspertów, na których wiedzę najprawdopodobniej przez długi czas nie będzie popytu, nie wspominając już o perspektywie samych pracowników. W takich przypadkach warto mieć wysoko wyspecjalizowanego i doświadczonego partnera nearshore, który może rozpocząć projekt data intelligence w krótkim czasie, a po jego zakończeniu zapewnić swoim pracownikom bezpieczne zatrudnienie oraz dalsze zdobywanie doświadczenia i wiedzy przy projektach realizowanych we współpracy z międzynarodowymi firmami.

 

Planujesz projekt BI i szukasz odpowiedniego partnera nearshore, który będzie podążał w tym samym kierunku?

 

Wymieńmy się pomysłami!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakt

Sprzedaż

Michał Bugowski

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

Angelika Dziula

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Ola Wojdyła

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: