Ujednolicenie procesu realizacji sprzedaży

Nasz Klient – największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, poszukiwał sposobu na ujednolicenie procesów w ramach grupy i sieci partnerskiej.

Obszar:

Branża

Telecom/Media

Zasięg projektu

Polska

Obrót

3 mld EUR

Liczba pracowników

9 000

Wyzwania:

Przedstawienie rozwiązania, które ma na celu ujednolicenie odmiennych procesów w 2 wcześniej niezależnych firmach, u setek partnerów i tysięcy pracowników.

Ekstremalne ilości niespójnych danych o różnej jakości.

Wyzwania organizacyjne przy dużej liczbie interesariuszy.

Rola Polarys:

Firma Polary doradzała i wspierała klienta w zakresie:

Planowania i rozwoju rozwiązania łączącego różne obszary (sprzedaż, administracja, finanse), w różnych spółkach w grupie posiadającej sieć partnerską.

Stabilizacji systemu w krótkim czasie 6 miesięcy.

Wartość dodana przez Polarys:

Zakończenie wdrożenia zgodnie z harmonogramem.

Przejęcie utrzymania i wsparcia aplikacji.

Od wdrożenia w czerwcu 2020 aplikacja jest w ciągłym użyciu, obsługując tysiące przedstawicieli handlowych, menadżerów i administratorów różnych kanałów.

Wysoka odporność i stabilność wdrożonego rozwiązania.

Technologia:

Porozmawiajmy o wdrożeniu rozwiązania dopasowanego do potrzeb Twojej firmy.

Kontakt

Sprzedaż

Michał Bugowski

+48 571 947 256

sprzedaz@polarysgroup.com

Biuro

Angelika Dziula

+48 789 189 061

office@polarysgroup.com

Polarys Polska Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 1/20-21
31-511 Kraków

Kontakt

Wspieramy firmy o każdej wielkości
i z każdej branży.

Pomożemy ci w doborze odpowiedniej technologii i rozwiązań, aby zwiększyć przejrzystość procesów twojej organizacji i opracować nowe cyfrowe modele biznesowe. 

Zespół naszych ekspertów czeka na twoje pytania.

Po wysłaniu formularza skontaktujemy się z tobą w ciągu dwóch dni, aby porozmawiać o twoich potrzebach.

Zaufali nam: